FEINSCHMECKER-PIZZA

FEINSCHMECKER-GOURMET PIZZEN

1aa1abbqbolognese2

App

1aa1abbqbolognese4

1aa1gr1 4j 1aa1gr2 20j

1aa1aavs

1aa1alasvegas5

1aa1gr1 PIZZA LAS VEGAS 24cm 1aa1gr2 PIZZA LAS VEGAS 40cm

1aa1aavs

 

1aa1aparma3

1aa1gr1 PIZZA PARMA 24 1aa1gr2 PIZZA PARMA 40cm

1aa1aavs

1aa1acarpaccio2

1aa1gr1 6j 1aa1gr2 26j

1aa1aavs

1aa1atartufata3

1aa1gr1 7j 1aa1gr2 11j

1aa1aavs

1aa1apirate3

1aa1gr1 1j 1aa1gr2 21j

1aa1aavs

1aa1aconbistecca2

1aa1gr1 5j 1aa1gr2 8j

1aa1aavs

1aa1ahotdog4

1aa1gr1 1j 1aa1gr2 21j

1aa1aavs

1aa1aclassico2

1aa1gr1 PIZZA CLASSICO L 1aa1gr2 PIZZA CLASSICO XXL

1aa1aavs

PULLED & SCHNITZEL PIZZEN

 

1aa1adiavolopulled7

1aa1gr1 5j 1aa1gr2 8j

1aa1t70

1aa1abbqpulled2

1aa1gr1 4j 1aa1gr2 20j

1aa1t70

1aa1aerika2

1aa1gr1 6j 1aa1gr2 26j

1aa1t70

1aa1amarotta2

1aa1gr1 PIZZA MAROTTA ø24Cm. 1aa1gr2 PIZZA MAROTTA ø40Cm.

1aa1t70

CHICKEN

1aa1aconpollo3

1aa1gr1 PIZZA CON POLLO 24Cm 1aa1gr2 PIZZA CON POLLO 40Cm

1aa1aavs

1aa1akebeb2

1aa1gr1 PIZZA COCO L 1aa1gr2 PIZZA COCO XXL

1aa1aavs

1aa1acurrychicken2

1aa1gr1 PIZZA COCO L 1aa1gr2 PIZZA COCO XXL

1aa1aavs